موسسه حقوقی دادبخش پویا

مشاوره تلفنی و آنلاین

دادبخش پویا

حامی شما

دادبخش پویا

حامی شما

1
2
3

درباره دادبخش پویا

درباره دادبخش پویا

  این مجموعه، با اتکا به تیم مجرب و بهره مندی از حضور حقوقدانان برجسته و کارنامه تحسین برانگیز به زعم رضایت موکلین خود، آماده ارایه کلیه خدمات حقوقی و قضایی در هر یک از حوزه های مربوطه می باشد. تنوع و تخصص در هر یک از شاخه های حقوقی،

اطلاعات بیشتر
آخرین اخبار قضائی
همکاران ما در دادبخش پویا
آقای حسن خزائی

آقای حسن خزائی

کارشناس ارشد حقوق
بیشتر

آقای دکتر علی اصغر زرگر

آقای دکتر علی اصغر زرگر

دکترای علوم سیاسی گرایش حقوق
بیشتر