businesslaw

در مقررات ما جایگاه چک، سفته و برات به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چک‌های مدت‌ دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چک‌هایی صادر می‌شود که اساسا قرار نیست پرداخت شود.در میان اسناد تجارتی، چک به دلیل رواج بیشتر و امتیازاتی که نسبت به برات و سفته دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری از چک‌ها در حالی صادر می‌شود که اساسا طرفین معامله هم قصد اجرایی کردن آنها را ندارند؛ اما بعدها بر اثر اختلافاتی که پیدا می‌کنند، کار به صدور گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا در محاکم می‌کشد.

چک

در قوانین مربوط به چک نگاه قانونگذار بیشتر معطوف به صادر کننده چک است تا دارنده چک؛ به طوری که قوانین طوری تنظیم شده است که فرض را بر عدم توانایی صادر کننده چک گذاشته است و همین موضوع باعث بروز مشکلات بسیاری در جامعه شده است.

ر اصلاحیه قانون چک در سال 1382 قانونگذار برای اولین بار پذیرفت که آنچه در بازار و در عرف حاکم است در قوانین گنجانده شود، طبق قانون قدیم چک صرفا وسیله‌ای بود برای ترغیب مردم به نگهداشتن پول خود در بانک‌ها، بانک‌ها نیز براین اساس برای فرد دارنده حساب و سرمایه در بانک دسته چک صادر می‌کردند.‌

سفته

در حال حاضر، سفته یک سند گرانقیمت با ضمانت اجرای کم اما چک یک سند ارزان‌قیمت با ضمانت اجرای بالاست. همین امر موجب استفاده از چک به جای سفته شده است.

یک مشکل سفته این است که، نسبت به ثبت سفته نمی‌توان اقدام کرد و از همه مهمتر این که در بانک آدرس صادر کننده چک وجود دارد در صورتی که در مورد سفته چنین نیست و اگر سفته یک دست بچرخد دیگر نمی‌توان صادر کننده آن را پیدا کرد.

وکلای موسسه دادبخش پویا در تمام مراحل همراه شما هستند تا حقوق شما پایمال نشود.